1/1

:התחייבות

כ-107% מהתרומה שלך מגיעה לידיים שזקוקות לה

אף אחד מחברי העמותה

לא מקבל תשלום מכספי

התרומות

 אנו מוצאים דרכים יצירתיות  כדי לתת יותר מוצרים לנזקקים

ניתן לקבל אישור עו"ד ורו"ח 

לצורך אימות ההתחייבות הנ"ל

פנו אלינו 24/7

אחד מהמתנדבים יענה לכם בהקדם האפשרי 

תרומה בצורה קלה ומהירה 

האפשרית מכל מקום בעולם

הטבת מס

תרומות הן הוצאה מוכרת

סיוע ללא עלות אשר ניתן ע"י

מתנדבים

 

שתפו עכשיו והשפיעו

בצורה ישירה על החיוך

הבא שיווצר

Be The Change

© כל הזכויות שמורות​

 SendSmile - תן חיוך